De Warmtewet 2014

Stadsverwarming

DE WARMTEWET 2014

Ons land kent redelijk veel appartementencomplexen die verwarmd worden door middel van blokverwarming of stadsverwarming. Een situatie waarbij niet iedere woning een eigen CV-installatie heeft, maar waar gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van 1 centraal verwarmingssysteem.

Per 1 januari 2014 dienen bewoners van deze appartementen rekening te houden met een wijziging in de wet ten aanzien van het in kaart brengen van het verbruik per huishouden.

Zie onderstaand citaat van de Rijksoverheid:

Gebruikers van stadsverwarming en blokverwarming zitten meestal vast aan 1 energieleverancier. Een nieuwe wet moet hun positie als consument beter beschermen. Zo komt er een maximumtarief. Op 1 januari 2014 gaat de Warmtewet in.

Stadsverwarming en blokverwarming

Bij stadsverwarming en blokverwarming is er geen landelijk netwerk. Er is vaak 1 producent die de warmte opwekt. En 1 distributeur die de warmte levert aan de afnemer. Zij kunnen tot hetzelfde bedrijf horen. U kunt uw warmteleverancier dus niet zelf uitkiezen.

Wijziging Warmtewet

Sinds 2003 werkt de Rijksoverheid aan een Warmtewet om consumenten beter te beschermen tegen te hoge prijzen. De Eerste Kamer heeft op 11 juni 2013 de wijzigingen aangenomen.

Het doel van de Warmtewet is afnemers van stadsverwarming, warmte-, koudeopslag en gasgestookte blokverwarming beter te beschermen tegen: 

  • te hoge tarieven (er komt een maximumtarief);
  • onacceptabele storingen;
  • niet transparante leveranciers.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of de leveranciers van stadsverwarming zich aan deze regels houden.

(Bron:www.rijksoverheid.nl)

Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/10/03/warmtewet.html

Uit bovenstaande kunt u opmaken dat het wettelijk verplicht gesteld wordt om het warmteverbruik te meten. Het doel van dat meten is dat er ook per huishouden en per geregistreerd verbruik betaald en/of verrekend gaat worden binnen de VvE’s. Een dergelijke registratie en verrekening kan alleen goed uitgevoerd worden als alle in een complex aanwezige appartementen (verwarmingsunits) voorzien zijn van een gekwalificeerd meetsysteem waar het verbruik uit af te lezen valt. Indien uw VvE en/of woning nog niet voorzien is van een dergelijk systeem, dan is het noodzaak dit binnen het bestuur aan de kaak te stellen.

TrustMark VvE Beheer ziet er bij haar VvE’s op toe dat tijdig de goede systemen geïnstalleerd zijn en dat er ook jaarlijks een goede verrekening plaats vindt onder de leden. Naast de invoering van deze Warmtewet, kunnen verenigingen via TrustMark ook gebruik maken van raamovereenkomsten die wij als Complex Beheergroep gesloten hebben met diverse energieleveranciers. Dat zijn uitermate concurrerende tarieven, die niet alleen gelden voor de openbare ruimten, maar waar de particulieren ook gebruik van kunnen maken voor hun woning. Neemt u voor informatie vrijblijvend contact met ons op. De gegevens daartoe treft u aan onder de kop “contact” op onze website.