TrustMark VvE Beheer “staat als een huis

Wat doen wij?

Vanaf 2008 is elke Vereniging van Eigenaren vanuit de overheid verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze overheid ziet een VvE als een rechtspersoon en de wetgever wil dat alle rechtspersonen in Nederland ingeschreven staan in het handelsregister. Sinds 2010 wordt via dit handelsregister ook actief door de overheid deze regelgeving gehandhaafd.

Bij bestaande appartementencomplexen kan het zijn dat uw complex nog een slapende (inactieve) Vereniging van Eigenaren heeft. In dat geval ondersteunen wij u graag bij het opzetten van de VvE. Denk daarbij aan het benoemen van een bestuur, het in kaart brengen van alle financiële en administratieve aangelegenheden en bankrelaties, het toetsen van de splitsingsakte, het opstellen van begrotingen en het bepalen van de maandelijkse bijdrage aan de VvE.

Uiteraard zijn er ook bestaande appartementencomplexen met een actieve Vereniging van Eigenaren. Zij kunnen erop vertrouwen dat het beheer bij TrustMark in goede handen is inzake alle voor een VvE belangrijke aspecten. Voorbeelden zijn het bijhouden van alle financiën (maandelijkse bijdragen en/of betalingen en ontvangsten van derden), het jaarlijks opstellen en verklaren van de jaarrekening op een manier dat elke bewoner hem begrijpt, het beleggen en begeleiden van de jaarvergadering, etc. TrustMark heeft samen met het bestuur een samenwerking die een optimaal functionerende VvE garandeert en de kosten van de VvE zo laag mogelijk houdt voor het maximale rendement.

Voor nieuwe complexen geldt dat wij, naast bovenstaande, graag adviseren met betrekking tot de exploitatie van het complex in verhouding tot de concept Akte van Splitsing. Daarmee beoordelen en adviseren wij de kosten die betrekking hebben op de of aan de diverse appartementsrechten zoals die zijn toebedeeld, in combinatie met het afstemmen van de kosten en stemverhouding woon- en bedrijfsappartementen. Alle leden (nieuwe bewoners) begeleiden wij bij de voorlichting en advisering die komt kijken bij een Vereniging van Eigenaren.

Het uiteindelijke doel is het persoonlijk begeleiden van elke VvE (met haar bestuur) naar een “gezonde” VvE met een prima reservefonds om de toekomst met zekerheid tegemoet te kunnen gaan.

Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden die onder de 4 genoemde pijlers vallen, verwijzen wij u naar “Standaarddiensten en –bevoegdheden met betrekking tot het vervullen van de functie van beheerder van een VvE”. Klik hier om deze in te zien.

Waarom kiezen voor TrustMark?

Ons totale pakket aan werkzaamheden voor alle Verenigingen van Eigenaren bestaat uit een viertal pijlers

• Dagelijkse administratie,

• Opstellen en handhaven exploitatierekening,

• Opstellen en verstrekken financiële jaarrapportage en jaarverslag,

• Bijhouden en muteren van de ledenadministratie,

• Periodieke incasso van maandelijkse bijdragen aan de VvE,

• Saneren van administraties en rapporteren daarvan aan VvE of gedelegeerden,

• Signaleren en bewaken van eventuele achterstanden in betalingen,

• Op verzoek verstrekken van financiële situatie VvE aan ter zake kundige derden (optioneel en tegen meerprijs).

• Organiseren van de jaarvergadering,

• Verzorgen van de notulen van de jaarvergadering,

• Correspondentie van en namens de VvE verzorgen,

• Toezicht op en ondersteunen bij akten, reglementen en besluiten,

• Overleg Kascommissie,

• Opstellen en uitvoeren van Plan van Aanpak,

• Uit naam van VvE verstrekken van opdrachten,

• Archivering van alle VvE gerelateerde bescheiden,

• Correcte behandeling en afhandeling bij geschillen; zowel bij derden als bij leden onderling,

• Advies bij rechtsgeldigheid en nietig verklaring, indien een van de leden gerechtelijke stappen onderneemt richting de VvE,

• Adviseren van een koper bij aankoop van een appartement(srecht).

• Opstelen van een Meerjaren Onderhoudsplan,

• Laten uitvoeren van groot en klein onderhoud,

• Begeleiden van offertetraject onderhoudswerken,

• Namens VvE uitwerken, aangaan en ondersteunen van service werkzaamheden (lift, tuin, schoonmaak, etc.),

• Controleren van rekeningen van aannemers en contractanten,

• Bewaken en afhandelen van garantieafspraken,

• Het adviseren bij (semi)overheidsinstellingen voor het aanwenden van subsidies en het toetsen van de praktische uitwerking van het door hen gevoerde (VvE) beleid.

• Het uiteenzetten en het uitleggen van de Akte van Splitsing aan de leden,

• Het uiteenzetten en uitleggen van de aan de akte verbonden Reglement van Splitsing van Eigendom,

• Het inzichtelijk maken van specifieke problemen die voortvloeien uit de Akte van Splitsing en/of het Reglement van Eigendom,

• Opstellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement.

adobe-reader-iconHier kunt u onze standaard diensten downloaden in PDF. Om het bestand te kunnen lezen heeft u een PDF Reader nodig, klik hier om het programma te installeren

Standaard Diensten en Bevoegdheden

Back to Top