GEEN Warmtewet voor VvE’s

VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet.

Volgens minister H. Kamp (EZ) zijn de lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, disproportioneel voor de VvE”.

VvE’s met blokverwarming of stadsverwarming vielen sinds 1 januari 2014 onder de nieuw ingevoerde “Warmtewet”. Voor VvE’s resulteerde dit in een flinke toename in hun kosten, veroorzaakt door meer (vooral administratieve) werkzaamheden.

Daarom hebben belangenorganisatie VvE Belang en brancheorganisatie VGM NL een flinke lobby gevoerd om die maatregel ongedaan te krijgen. En dat heeft resultaat opgeleverd. Minister Kamp heeft op 7 juli jl. laten weten dat VvE’s vrijgesteld worden van deze wet.

Er zit nog wel een addertje onder het gras, want de minister heeft al aangegeven dat hij de vrijstelling voor de blokverwarming niet wil invoeren voor woning corporaties. Dat zorgt er voor dat het nog niet helemaal duidelijk hoe men in de toekomst wil omgaan met het gemengde complex, ofwel complexen waarin particuliere koopappartementen samen met woningen van corporaties voorkomen.

Bronnen: www.vvebelang.nl en www.vgm.nl.