VVE’S BETALEN TEN ONRECHTE TEVEEL BTW

VVE’S BETALEN TEN ONRECHTE TEVEEL BTW

Onlangs maakte de Raad van Aangesloten leden van de Stichting VvE Belang bekend dat onderhoudsbedrijven ten onrechte teveel B.T.W. in rekening brengen bij VvE’s. Sinds 1 maart 2013 is op arbeidsloon een B.T.W.-percentage van 6% verschuldigd, maar het blijkt dat nog heel veel (door VvE’s ingehuurde) bedrijven het hoge tarief van 21% berekenen. Het is niet bekend of die bedrijven dat – al dan niet – met opzet doen.

Kascommissie attentie a.u.b.:

Rondom deze periode wordt ter voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering bij veel VvE’s het boekjaar 2013 afgerond en daarbij maakt men de jaarstukken op. Het is daarbij van groot belang dat zowel het bestuur als de kascommissie nauwkeurig nagaan welk B.T.W.-percentages in het afgelopen jaar voor onderhoud aan de VvE is doorberekend (sinds 1 maart). Als onderaannemers daarbij het hoge percentage doorberekend hebben, dan kan men alsnog een creditering van de teveel betaalde B.T.W. terugvorderen, hetgeen de kas van de VvE ten goede komt. In een dergelijk geval dient de kascommissie hier tijdens de vergadering verslag van uit te brengen, anders kunnen de jaarstukken niet goedgekeurd worden. Bestuur en kascommissie moeten er ook attent op blijven dat het verlaagde B.T.W.-tarief op arbeidsloon geldt tot 1 januari 2015. Houdt dus voorlopig de binnenkomende facturen nauwkeurig in de gaten. Ook voor reeds betaalde facturen kan men nog restitutie aanvragen.
Onderhoudsbedrijven reageren niet altijd positief over het hanteren van het lagere B.T.W.-tarief en zijn soms geneigd de factuur ook niet aan te passen. Logisch, want er volgt voor hen een administratieve rompslomp. Maar ze moeten zich daarbij realiseren dat hun VvE’s (in tegenstelling tot veel van hun andere clientèle) niet B.T.W.-plichtig zijn richting de Belastingdienst, hetgeen er voor zorgt dat de lagere B.T.W. een behoorlijke besparing voor hen kan betekenen.

TrustMark VvE Beheer controleert zelf met de kascommissies de facturen nauwgezet. Dat zorgt er voor dat VvE’s, die hun diensten uitbesteed hebben aan TrustMark VvE Beheer, zich geen zorgen hoeven te maken over teveel betaalde B.T.W.

Bron: NederlandVvE.nl