De Meldkamer

meldkamer3
Nieuw: de meldkamer van TrustMark – in geval van nood!

Niemand wil dat het gebeurt, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. En een klein ongeluk of een geringe storing kan grote gevolgen hebben. Onze leden die hun VvE aan ons uitbesteden, weten dat het met de bereikbaarheid van TrustMark goed zit. We zijn weliswaar niet 24 uur per dag en 7 dagen in de week persoonlijk te bereiken, maar op meldingen die via de mail en het antwoordapparaat binnenkomen wordt altijd uiterlijk de volgende werkdag gereageerd.

Vanuit het verleden zijn we gewend om bij een calamiteit te denken aan brand of wateroverlast. De huidige samenleving vraagt ons echter steeds langer in ons eigen huis te blijven wonen, in plaats van dat we bij een afnemende gezondheid een beroep doen op alternatieve woonvormen. En bij dat langer wonen, horen ook nieuwe middelen zoals domotica (het op afstand openen van ramen en deuren, bijvoorbeeld) en zorg aan huis. En dan hebben we ook nog gezondheidseisen die verlangen dat moderne woningen en parkeergarages voorzien worden van de meest excentrieke (luchtzuiverings)installaties. Allemaal zaken die een storing kunnen krijgen en dan daarmee de gezondheid danig kunnen schaden en dus een calamiteit anno nu zijn. En een storing, dat weet u, gebeurt zelden tijdens werkuren doordeweeks, maar het meest in de nachtelijke uren of in het weekend.

In geval van calamiteiten wordt in de regel een beroep gedaan op de verzekeraars waar de VvE een pakket ondergebracht heeft. Een actie die een van de bestuursleden van de VvE ook wel eens op zich neemt, al dan niet in samenwerking met ons kantoor. Maar in het letterlijke geval van een noodsituatie, is het nog maar de vraag of men buiten kantooruren adequaat bij de bescheiden kan komen om die verzekeraar te benaderen en stante pede te activeren.

Het motto van TrustMark is: waar maken dat u optimaal kunt genieten van uw comfortabele woning.
Daar hoort onlosmakelijk bij dat in geval van calamiteiten/storingen het euvel snel en effectief verholpen wordt, ook buiten de kantooruren om. En om dat te garanderen zijn wij een samenwerking aangegaan met een landelijk erkende en opererende meldkamer, die buiten onze werkuren om de VvE kan bedienen en ontzorgen op afstand.

Een unieke samenwerking tussen twee partijen die elkaar al langer kennen. En een samenwerking die geen ingewikkelde of dure abonnementsvormen kent, maar een afhandeling van een calamiteit garandeert op basis van een vast en interessant tarief per melding. Hierbij geldt 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365/366 dagen per jaar!

Kijk; dat noemen wij nou serviceverlening die “staat als een huis”:
• 24/7 bereikbaar,
• Adequaat handelen in geval van een calamiteit,
• 365/366 dagen per jaar,
• Geen ingewikkeld abonnement,
• Vaste vooraf afgesproken tarieven per melding,
• Landelijk erkend en gecertificeerd.

Neem voor informatie contact op met ons kantoor of vul het contactformulier elders op onze website in en we informeren u graag uitgebreid over deze dienst en de bijbehorende kosten en mogelijkheden voor uw VvE.