VvE Nieuws Zwolle

Banken beoordelen streng op “de gezondheid” van de VvE

Binnen onze Complex Beheergroep (waar TrustMark een onderdeel van is) worden wij beheerders de laatste maanden frequent geconfronteerd met het feit dat banken heel kritisch kijken naar de financiële situatie van een Vereniging van Eigenaars. Dat kan negatief uitpakken voor uw VvE, want als het reservefonds niet goed gevuld is (of nog erger; er is geen reservefonds) dan is de bank minder snel geneigd een financiering af te geven op een appartement binnen die VvE. Er zijn zelfs gevallen bekend waar een bank helemaal geen financiering af wilde geven op basis van een slecht reservefonds in combinatie met een mindere algemene staat van onderhoud voor het gehele complex.

Vooral complexen waarbij de prijsklasse van een koopappartement ligt binnen de grens waar de zogenaamde Starterslening mogelijk is, worden hard getroffen door deze maatregelen van de banken. Die starterslening geeft in de ogen van de banken namelijk weer, dat de toekomstige eigenaar tegen een maximale last het onroerend goed in bezit kan krijgen, terwijl het ontbreken van een (goed) reservefonds een negatieve financiële impuls kan veroorzaken bij die eigenaren. Het vermoeden ontstaat dan dat leden van de VvE eerder in de betalingsproblemen kunnen komen en hun verplichtingen richting de geldschieter niet meer na kunnen komen.

Maar ook de complexen in het duurdere segment worden door de banken onder de spreekwoordelijk loep genomen. Alles alleen maar om eventuele financiële achterstanden te beperken. Gevolg is dat het aangaan van een lening voor onderhoud, zowel groot als klein, door de nieuwe bepalingen van de banken wordt bemoeilijkt. Financiële instellingen willen aan de ene kant zoveel mogelijk zekerheden inbouwen om de doorstroming van het onroerend goed te waarborgen, aan de andere kant geven ze niet thuis om de verkoopkansen te optimaliseren, met alle gevolgen van dien voor zowel de huidige eigenaars als de toekomstige huizenbezitters. Dit heeft stremming tot gevolg binnen de huizenmarkt.

Uit bovenstaande blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de financiële huishouding op orde te hebben voor een VvE. TrustMark ziet altijd toe op een gezonde vereniging en vormt daarmee een extra stimulans voor VvE’s om het beheer uit te besteden. Een zekerheid in deze economisch mindere tijden die bijdraagt aan het comfortabel wonen dat tot de doelstellingen van TrustMark behoort.