TrustMark VvE Beheer “staat als een huis

Nuttige links die gerelateerd zijn aan TrustMark zijn:

www.complexbeheergroep.nl
Het samenwerkingsverband tussen meerdere VvE beheerders, waar TrustMark toe behoort.

www.vvebelang.nl
De specialistische organisatie in voorlichting en ondersteuning van verenigingen van eigenaars en steunpunt voor vragen en problemen van aangesloten leden.

www.appartementeneigenaar.nl
De website naar het gelijknamige magazine, dat u alle informatie verstrekt om uw VvE goed te kunnen beheren. De onderwerpen die behandeld worden zijn op het gebied van Onderhoud, MJOP, VvE Beheer, Financieel beheer en Appartementsrecht.

www.vrom.nl
De officiële website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hier vindt u onder andere de Onderhoudsmeter. Een hulpmiddel om de hoogte van de bijdrage te kunnen bepalen voor een bepaald type gebouw.

www.kjenning.nl
Specialist, maatwerkbureau voor opleiding en ontwikkeling voor medewerkers bij corporaties en vastgoedinstellingen. Tevens platform voor vastgoedbeheerders.

Back to Top